Ön itt tartózkodik:
  1. SSS Románia »
  2. Kerületünk története

Kerületünk története

A Romániai Kerület a budapesti alapítással egy időben szerveződött Ikrich Erzsébet Auguszta (1889–1973) testvér irányításával. A testvérek kezdettől fogva jelen voltak az egyházi és társadalmi életnek azokon a területein, ahol elkötelezettségükre és tudásukra szükség volt. Erdélyben részt vállaltak a legkülönfélébb mozgalmakban: Kolozsvárott az Erdélyi Katolikus Nőszövetség munkájában és vezetésében. A falusi leányifjúság részére népfőiskolákon vezettek háztartási, gazdasági és varrótanfolyamokat. Intézmények létrehozását segítették: a testvérek vezetésével szülészet alakult (csíksomlyói Salvator Egészségház, kolozsvári Maternitate a Szociális Iskola internátusa helyén), anyák otthona, napközi otthonok (Kolozsvár, Mária Szíve plébánia), árvaház (Nagyvárad, Nagyszeben), otthonok külön-külön egyetemi hallgatónők (Bukarest), munkáslányok és cselédlányok (Bukarest) részére, női otthonok, öregek otthona (Detta, Nagyvárad). A testvérek egy ideig működtették az Erdélyi Püspökség tulajdonát képező kolozsvári Központi Szállót és annak éttermét (a mai Melody Szálloda helyén).

Szintén a testvérek kezdeményezték az Ezer Székely Leány Napját, amelyet azóta is megtartanak Csíksomlyón.

Bukarestben és Budapesten a fővárosokba került cselédlányok részére szerveztek érdekvédelmi és identitásőrző programokat.

A szerzetesrendek 1948-ban történt feloszlatását követően futári és közvetítői tevékenységével több testvér vett részt az egyházmegye és a Vatikán közötti titkos kapcsolattartás előmozdításában, emiatt tizenöt testvér szenvedett 2–10 év közötti börtönbüntetést. A kommunizmus kezdetén Márton Áron meghívta a testvéreket, hogy vegyék át Gyulafehérváron a püspöki háztartás vezetését. Ezt a munkát a testvérek Márton püspök haláláig végezték, Kacsó Júlia testvérünk pedig hűségesen gondozta őt élete utolsó időszakában. A szétszóratás évei alatt jeltelenül is tovább élték a karizmát, hűségesen őrizték hivatásukat.

A folytonosság nem szakadt meg az illegalitás idején sem: börtönbüntetést is kockáztatva 1948–1990 között tizenkét új taggal gyarapodott a közösség.

1990-ben újrakezdődött a kerület szervezeti újjáépítése, valamint a karizma újrafogalmazása a társadalmi változások és teológiai hangsúlymódosulások fényénél. Ma a Kerületnek 17 örökfogadalmas és 2 ideiglenes fogadalmas tagja van.

Történetünk

Közösségünket Slachta Margit (1884–1974) alapította 1923. május 12-én Budapesten. A Társaság célja, hogy az ősi szerzetesi eszményt modern körülmények között megélve hivatásos és képzett munkatársakat küldjön az élet különféle területeire.

Bővebben

Lelkiségünk

Társaságunk azért alakult, hogy Istent dicsőítse, és hogy részt vegyen Krisztus megváltó tevékenységében a Megszentelő Szeretetről való tanúságtétel által. Lelkiségünket jellemzi: a Szentlélekben gyökerező élet, Szent Benedek lelkisége, a felkészült szociális tudatosság, a korszerű életstílus.

Bővebben

Kapcsolat

Szociális Testvérek Társasága
Románia


Tordai út, 33 szám
Kolozsvár
Kolozs megye
Románia
400193

Telefonszám:
0364-110.523

Írjon nekünk!

SSS Hírlevél

Ha értesülni szeretnél híreinkről, akkor a következő űrlap segítségével feliratkozhatsz hírlevelünkre.

Látogass meg minket!